Digitale transformatie: Baseer je visie op een scenarioplanning

EY VODW
07 aug 2018

Digitale transformatie vraagt een heldere visie op de toekomst, gecombineerd met een wendbare organisatie. Scenarioplanning is een krachtige techniek die je daarbij helpt. Door de belangrijkste trends met elkaar te combineren vorm je vier beelden van de toekomstige wereld. Die wereldbeelden geven je houvast bij het omgaan met onzekerheden.

We weten niet wat de toekomst brengt, alleen dat er ingrijpende veranderingen op komst zijn. Afwachten is geen optie. De digitale transformatie moet door. Maar wat doe je wel? Hier komt scenarioplanning in beeld. Machine learning, AI, virtual reality, big data, IoT, robotisering; al deze ontwikkelingen beïnvloeden de wereld en markten om ons heen. Klantbehoeften veranderen mee, omdat de grote tech-spelers steeds betere customer experience bieden.

Digitale transformatie in een onzekere toekomst

Maar wat is hype en wat zijn de trends waar je echt iets mee moet? Het is onmogelijk te bepalen welke ontwikkelingen zullen doorzetten en welke de grootste invloed hebben op jouw markt en business. De enige zekerheid is dat er verandering is. Hoe kun je je als klassiek georganiseerd bedrijf voorbereiden op een onzekere toekomst? Hoe maak je vandaag de juiste keuzes zodat je morgen en overmorgen bij de winnaars hoort? Dat doe je door je visie te baseren op scenarioplanning. Formuleer heel concreet toekomstscenario’s voor je organisatie en markt. Die scenario’s zijn de basis voor je digitale transformatievisie.

Wat als?

Het idee van scenarioplanning, ook bekend als scenario-analyse, is dat je op een systematische manier plausibele toekomstscenario’s verkent. Wat als een nieuwe toetreder jouw vertrouwde markt morgen op z’n kop zet? Wat als een bestaande marktpartij jouw producten en diensten sneller en goedkoper kan leveren? Wat als een nieuwe technologie jouw propositie onderuit haalt? Door deze scenario’s te ‘doorleven’ voordat ze gebeuren, kun je je creativiteit inzetten om alvast manieren te vinden om ermee om te gaan. Of er zelfs profijt van te hebben.

Vier nieuwe werelden

Bij scenarioplanning kies je twee variabelen die een grote impact kunnen hebben op jouw bedrijf, maar waarvan onzeker is of ze doorzetten en in welke mate. Deze twee variabelen zet je tegenover elkaar in een matrix en zo ontstaan vier toekomstscenario’s. Laat je fantasie de vrije loop en haal inspiratie uit andere branches waar disruptieve krachten tekeer zijn gegaan. Zo schets je nieuwe werelden die ver weg liggen van de huidige situatie, maar wel realistisch zijn. Die nieuwe werelden zet je als volgt in een matrix:

Matrix: Digitale transformatie-Baseer je visie op een scenarioplanning

Prikkel je creativiteit voor meer agile marketing

Scenarioplanning prikkelt jou en je collega’s om verder te denken dan morgen. Je leert, door het in detail uitwerken van de scenario’s, om breder te kijken dan alleen naar voor de hand liggende ontwikkelingen. Reële risico’s en kansen die vaak niet scherp of helemaal niet op het vizier staan, komen zo in beeld. Je kunt ze samen bespreken en alvast over oplossingen nadenken. Bovendien wen je je door scenarioplanning aan om je creativiteit in te zetten om snel te reageren op ontwikkelingen. Dat helpt je bij het organiseren van je agile marketing en geeft je een strategisch voordeel als er disruptieve krachten optreden in jouw markt.

Wed op meer paarden tegelijk

In principe kunnen alle scenario’s uit een scenarioplanning realiteit worden. Bedenk dus strategieën waarmee je op die scenario’s anticipeert en wed daarmee op meer paarden tegelijk. Dat begint met het formuleren van een heldere en ambitieuze visie, waar de scenario’s belangrijke input voor zijn. Die visie geeft antwoord op vragen als: ‘Welke rol speel jij over drie jaar in het leven van je klanten?’, ‘Wat is jouw onderscheidende en unieke toegevoegde waarde?’. Zo geef je richting aan de initiatieven die je gaat ontplooien om je voor te bereiden op de toekomst. Een ‘houdbare’ visie houdt dus rekening met verschillende uitkomsten en dient als leidend principe bij het nemen van strategische beslissingen. Zo combineer je visie en wendbaarheid.

Regelmatig herijken

Nu we net geconcludeerd hebben dat er teveel onzekerheid is om met één toekomstbeeld te werken, zou het vreemd zijn om scenario’s en visie één keer vast te stellen en niet meer te veranderen. Dat doen we dan ook niet. De snelheid waarmee markten zich ontwikkelen en trends elkaar opvolgen maakt het noodzakelijk om niet alleen je digitale strategie, maar juist ook het scenarioplan en de visie regelmatig te herijken en waar nodig te herzien.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter