De Design Sprint: doorbreek het corporate doorfluisterspel

Diederick Theunissen
22 jan 2016

Als je woorden vertaalt naar beelden, merk je dat deze voor veel interpretaties vatbaar zijn. Zo zie je bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om bij het spel Pictionary te raden welk woord of welke zin iemand met een tekening probeert te visualiseren. En als het geraden woord vervolgens weer door iemand anders getekend moet worden, is vaak het einde zoek.

design-sprint-brug-strategie-realisatie

Herkenbaar? Image credits: Green Door Labs

Hetzelfde geldt voor strategie en realisatie. Een strategisch plan kan namelijk ook op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In grote organisaties eindigt het strategisch plan vaak met een overdracht naar het realisatieteam: ‘Zo, ga het nu maar maken’. Het realisatieteam trekt vervolgens haar eigen plan en dit levert vaak een heel ander resultaat op dan je als strateeg voor ogen had. Bovendien sluit het vaak niet optimaal bij de opgestelde doelstellingen aan. Daarom is het essentieel om voor de realisatie samen na te denken over de brug tussen strategie en een werkende oplossing.

Nadenken over ‘hoe’ en ‘wat’

“Maar dat bestaat toch al?!” Dat is een veel gehoorde reactie die mensen krijgen wanneer ze hun nieuwe (bedrijfs)idee uitleggen. In een enkel geval is dat terecht, maar vaak niet. Of het idee slaagt, wordt maar voor een klein deel bepaald door of het idee ‘goed’ is. De uitvoering van het idee is veel belangrijker. Het zit hem in geslaagde productdetails, een tevreden klant na het melden van een klacht, executie binnen budget of een klantgerichte bedrijfscultuur. De HOE minstens zo belangrijk als de WAT.

Corporate doorfluisterspel

Bedrijven die het lukt nieuwe strategie (de WAT) te vertalen in nieuwe diensten of producten (de HOE) slagen; de anderen verdwijnen. Aan het maken van de WAT, de strategie, gaat een heel besluitvormingsproces vooraf met vele hoofdbrekens. Er zijn immers veel inzichten en variabelen om rekening mee te houden. Iedereen heeft een eigen kijk op de zaak: de een heeft meer overwicht vanuit zijn positie, de ander heeft meer expertise op een specifiek gebied. Met iedere betrokkene wordt informatie uitgewisseld, vergaderd, en daarna geprobeerd om samen tot consensus te komen. Want als er dan eenmaal een nieuwe strategie is, moet er ook draagvlak voor zijn. Anders wordt die niet uitgevoerd. Tijd verstrijkt, tanende motivatie, de ondertussenheid duurt voort…

Design Sprint: het sluitstuk tussen de WAT en de HOE

Wat mij betreft: het traditionele besluitproces voor vernieuwing werkt niet. Traditioneel wordt een strategisch plan nadat het klaar is overgeheveld naar de werkvloer. Hier staan statements in als ‘beoogt een substantieel hogere klanttevredenheid’, ‘gaan producten ontwikkelen voor doelgroep X’, met een oplossingsrichting, hoe je het meet, specs & requirements. HOE het moet staat er niet; het realisatieteam interpreteert het plan op zijn eigen manier of trekt haar eigen plan. Voor je het weet heb je een corporate doorfluisterspel tussen afdelingen.

De Design Sprint maakt de eerder genoemde vertaalslag beter; deze aanpak slaat een brug tussen strategie en een werkende oplossing. De WAT en de HOE. De Design Sprint is geïnspireerd op Agile Product Development en Design Thinking. De werkmethode is initieel door Google Ventures ontwikkeld om startups op gang te helpen en nieuwe oplossingsrichtingen te laten ontdekken. VODW past het nu in aangepaste vorm toe binnen grote organisaties. Het laat teams een idee, plan of strategie uitwerken door er een prototype van te maken.

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint is iteratief proces waarbij de belangrijkste elementen uit een nieuw bedrijfsidee, product of concept getoetst worden met de eindgebruiker. Dit wordt gedaan doormiddel van een prototype. Tijdens een sprint, vaak tussen de twee tot vijf weken lang, wordt hier aan gewerkt. Het prototype kan een conceptuele uitwerking zijn van bijvoorbeeld een nieuw verzeker product in een aantal schermen of specifiek punt in de customer journey. Het kan van alles zijn. Aan het einde van iedere sprint wordt het prototype gebruikt in klanttests.

 

vodw_design_sprint_visual

 

Met de inzichten die dit oplevert wordt de volgende sprint gestart. In een aantal sprint-cycli ontstaat zo een met de klant op kritieke elementen getest concept.

Versnellen met Design Sprints

Design Sprints zijn uitermate geschikt om snel ideeën te testen, te evalueren en uit te laten groeien tot nieuwe producten of diensten. Het verlangt van de betrokkenen om concreet te worden. Er wordt immers aan een prototype gewerkt. Werken in Design Sprint biedt de mogelijkheid om traditionele besluit- en adviestrajecten met maanden in te korten. Terugkerende discussies worden geslecht in klanttests en het beslissingsproces wordt versneld door met multidisciplinaire teams te werken; kennis vanuit verschillende vakgebieden, zoals marketing, IT en UX, is in huis.

Geen zin om de hele video te kijken? Check 6:10 – 7:10 en spring dan naar 9:10 – 10:10 min.

Het prototype als deliverable

Anders dan in traditionele beslis- en adviestrajecten is het prototype de deliverable. Dit kan zijn aan de Board: die ziet duidelijk waar het ja of nee tegen zegt. Of aan een realisatieteam: om een werkende oplossing van het prototype te maken. Beide partijen krijgen op een interactieve manier te zien ‘wat’ het concept oplost en ‘hoe’ de oplossing er voor de eindgebruiker uit zou kunnen zien. Nieuwe klantinzichten, belangrijke productdetails en experimenten met bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen zijn hierin vastgelegd. Ook komt het realisatieteam tijdens het uitvoeringsproces minder obstakels tegen; daar is het Design Team al tegen aangelopen. Ontstaat er later toch nog productinhoudelijke discussies (‘Dit bestaat toch al?!’)?  Dan kan het Design Team verwijzen naar user tests: de klant heeft gesproken.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter