Het Human Centered Design proces: houvast in de wazige wereld van Design Thinking

Michel van der Wal
04 apr 2019

Misschien is Design Thinking in jouw organisatie inmiddels ook doorgedrongen als het ‘wondermiddel’ voor de oplossing van alle complexe problemen in de wereld. Dan ben je er inmiddels wel achter dat het gebruik en de inzet van Design Thinking in je organisatie vaak een stuk lastiger blijkt dan gedacht. Gelukkig is er het Human Centered Design proces om je houvast te geven.

Op het internet zwerven een hoop schema’s en definities die Design Thinking proberen te vatten in een proces met methodieken. Allemaal gemaakt vanuit de visie om Design Thinking tastbaar te maken. Onbegonnen werk, want Design Thinking draait namelijk bovenal om empathie en het aannemen van de ‘mindset’ om de behoeften van een mens bovenaan te zetten in alles wat je doet. Als je je bewust bent van die ‘mindset’ en dat in je werk kunt inzetten, dan ben je dus een Design Thinker. Zo eenvoudig is het.


design-thinking-mindset

Bij het inzetten van Design Thinking voor het oplossen van complexe problemen rondom de ontwikkeling van producten en diensten komt die ‘mindset’ heel goed van pas. Maar alleen daarmee ben je er nog niet. Wij mensen, willen graag het gevoel hebben dat we productief zijn. Dat gevoel krijgen we door taken te doen en af te strepen. Door dingen te produceren. Vaak willen we ook graag weten wat de ‘next steps’ zijn zodat we weten wat er van ons verwacht wordt. Dat geeft ons rust en voldoende comfort om ‘iets nieuws’ te doen.

Het Human Centered Design Proces aka The Triple Diamond

Om in een zelfsturend multidisciplinair team optimaal te kunnen samenwerken, hebben veel mensen ook een proces nodig. Anders wordt het te wazig en kun je verwachten dat de chaos te groot wordt. Het Human Centered Design proces van EY VODW, ook wel het ‘Triple Diamond’ model genoemd, geeft je die houvast. Het is niet een nieuwe definitie van Design Thinking, maar een proces met bijbehorende methodieken die zich volledig conformeert aan de Design Thinking filosofie.

De voordelen van het Human Centered Design proces zijn dan ook talrijk

  • Een proces dat zich volledig conformeert aan de Design Thinking benadering.
  • Drie fasen die elkaar logisch opvolgen voor goede start- en eindpunten van iteratieve perioden in het proces.
  • Grip op taken, verantwoordelijkheden en activiteiten in het proces.
  • Een duidelijk overzicht van deliverables dat de verwachtingen in kaart brengt.
  • Een consistente manier om met ‘milestones’ en methodieken te werken.

Hoe ziet het Human Centered Design proces eruit?

Het Human Centered Design (HCD) proces is een framework dat bestaat uit drie fasen: Inspiration, Ideation en Implementation. Alle fasen in het proces moeten worden doorlopen in deze volgorde. De fasen kennen allemaal een divergerend en een convergerend deel. Dit is typerend voor dit proces en geeft de Design Thinker de ruimte om te itereren. Na iedere fase is er een duidelijke afsluiting met een vaste set deliverables die ervoor zorgt dat de huidige fase kan worden afgesloten en de volgende fase op de juiste manier gestart kan worden.

Human Centered Design proces aka Triple Diamond model

Het Human Centered Design proces is een continu divergerend en convergerend proces. In drie fasen wordt iteratief gewerkt aan vaste deliverables. Dat geeft je structuur als je via de Design Thinking benadering aan de slag gaat met klantgerichte innovatie.

De eerste fase: Inspiration

Bij Design Thinking start het allemaal met empathie. En dus het begrijpen van de behoeften en het gedrag van mensen. In het bedrijfsleven is dat vaak niet het startpunt. Meestal wordt er een nieuwe opportunity gesignaleerd (of soms gecreëerd) vanuit de business, de markt of vanuit technologie. De inspiration fase zorgt ervoor dat iedereen na het signaleren van de opportunity niet als een malle gaat rennen om zo snel mogelijk de opportunity in te vullen met eigen ideeën. Maar dat er gestart wordt met het ophalen van inzichten, voordat ideeën worden ontwikkeld.

De inspiration fase kenmerkt zich door een wat ‘fuzzy’ periode die kan variëren van een aantal dagen tot een aantal weken. Omdat we niet werken aan ideeën, maar alleen aan het verzamelen en delen van waardevolle inzichten, wordt deze fase niet altijd als heel productief ervaren. Maar het tegendeel is waar. We staan stil bij vragen als ‘Welk probleem lossen we eigenlijk op?’, ‘Hoe passen we de opportunity in de strategie?’, ‘Wat doet de markt en de concurrentie?’, ‘Hoe kunnen we gebruik maken van data?’, ‘Welke doelgroep spreken we aan?’, ‘Welke expertise hebben we nodig om deze opportunity in te vullen?’ of ‘Welke behoeften zouden er bestaan bij de doelgroep?’. Samen komen we tot een aantal uitgangspunten die samengevat kunnen worden in een (data driven) persona, een journey, een ‘design challenge’, strategische uitgangspunten, de start van een businessmodel en de juiste teamsamenstelling. De methoden die gebruikt worden in deze fase kennen we uit marktonderzoek, design research, business strategie, data-analyse en marketing intelligence.

Als je deze uitgangspunten scherp hebt, dan is het eerste doel bereikt: de ‘Customer-Problem-fit’ is gevonden. We zetten de opportunity om in een zogenaamde ‘Design Challenge’. Een herdefinitie van de opportunity, omgezet naar een, vanuit klantperspectief geformuleerde, uitdaging.

Human Centered Design methoden

Een aantal van de methoden uit de EY VODW toolkit, krijgen door de Triple Diamond allemaal hun eigen plek in het proces.

De tweede fase: Ideation

Nadat er voldoende inzichten zijn verzameld en alle ingrediënten uit de eerste fase zijn beschikbaar, kan er gestart worden met ‘Ideation’. In deze fase kom je de overbekende ‘Design Sprints’ tegen. Dit zijn korte intensieve periodes waarin ideeën worden gegenereerd, gevisualiseerd en verder uitgewerkt. Belangrijk is, dat in deze fase nieuwe inzichten worden opgehaald door ideeën te valideren met de doelgroep. Op basis van deze inzichten itereren we op ideeën die zodoende, voordat ze worden doorontwikkeld al enkele malen van verschillende invalshoeken worden bekeken en getoetst.

In veel situaties wordt er onbewust direct met de tweede fase gestart. Het is echter veel effectiever om eerst voldoende inzichten op te halen, voordat met het ontwikkelen van ideeën wordt begonnen. 

De ideation fase start met een hoog volume aan ideeën (in het de divergerende gedeelte van deze fase) die worden gegenereerd in een ‘Design Studio’. Dit is een effectieve structurele brainstorm van een dag waarin door co-creatie snel de opstap wordt gemaakt van inzichten naar ideeën. Andere methodieken in deze fase kom je ook in een aanpak zoals ‘Lean startup’ tegen: fast prototyping, klantvalidaties, focusgroepen en ‘smoketests’ om ideeën te valideren.

Samen met een doorontwikkeld businessmodel en de randvoorwaarden voor implementatie, heb je nu een ‘Problem-Solution-fit’. De gevalideerde prototypes dienen als blauwdruk voor de creatie van een backlog en de start van implementatie.

De derde fase: implementation

In de derde fase wek je het idee pas echt tot leven. Sommigen zullen dit gedeelte van het proces herkennen als ‘scrum’ of ‘kanban’. Wederom gebruik je sprints om iteratief te kunnen werken. Het prototype zet je om in een Minimal Viable Product (MVP). Deze fase trapt af met een zogenaamde Sprint 0. Alles wordt in gereedheid gebracht om de digitale productie van het product of de dienst te starten. In zogenaamde development sprints wordt naar een ‘lanceerbaar’ product toegewerkt.

Om een goede ‘Product-Market-fit’ te krijgen moet je er ondertussen ook voor zorgen dat de organisatie er klaar voor is. Je bent er nog niet met alleen het lanceren van een MVP. Nu starten nieuwe uitdagingen: Heb je een team klaar om (nieuwe) klanten te activeren? Ben je klaar om je product of dienst te laten groeien? Als je nieuwe klanten krijgt, kan je die dan ook bedienen?

vodw_academy_design_thinking_programma_boekje_download.png

Zelf leren innoveren?

Bekijk het aanbod van onze trainingen bij de VODW Academy.

Bekijk onze trainingen

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter