Kickstart agile strategie met planning poker

Michael Klazema
21 okt 2014

Werken in kleine teams, prioriteiten stellen, de hoogste prioriteit in meer detail uitwerken en dan in korte iteraties aan tastbare resultaten bouwen, dat zijn kenmerken van agile werkende organisaties.

Agile op de werkvloer, maar nog niet in de top

IT-organisaties, want agile methodieken zoals SCRUM worden voornamelijk daar toegepast tijdens de softwareontwikkeling en het werkt. Projecten die volgens de agile principes en met de SCRUM methodologie worden uitgevoerd kosten gemiddeld minder, zijn sneller klaar en slagen vaker. Echter strategievorming, product- en conceptontwikkeling en marketingactiviteiten sluiten daar vaak nog niet op aan. Toch kunnen de directie en marketingorganisaties veel voordelen realiseren door daar wel op aan te sluiten.

Agile is namelijk gericht op het verzamelen en implementeren van die verbeteringen en concepten die het meest bijdragen aan het vergroten van de waarde voor de onderneming en de klant. Op deze manier ligt heel natuurlijk de focus op ROI voor de onderneming en een efficiënte inzet van middelen en mensen. Als methodiek omarmt SCRUM onzekerheid en creativiteit. Daarnaast brengt het structuur aan in het iteratieve leerproces, wat nodig is om snel op marktveranderingen in te spelen. Juist aan dat laatste aspect is meer en meer behoefte, terwijl de gangbare manier van strategie en planning dat niet natuurlijk ondersteunt en vaak tegenwerkt. De markt en samenleving accepteren verandering veel sneller, nieuwe spelers zorgen vaker en met beperktere investeringen voor concurrentie uit onverwachte hoek. Marketingtechnologie stelt bedrijven in staat digitale transformatietrajecten sneller te realiseren. Dit maakt het kiezen en vasthouden aan een in detail beschreven toekomstvaste strategie onmogelijk. Wendbaarheid van de strategie en aanpassingsvermogen van de organisatie worden essentiële elementen van succesvolle organisaties.

Wat kan de directie en het marketing managementteam doen om hier beter op aan te sluiten?

Om te beginnen moet men een keuze maken voor projecten die invulling geven aan de strategie en visie. Deze projecten moeten in een korte overzichtelijke periode, met een duidelijk einde, bijvoorbeeld in zes maanden, gerealiseerd kunnen worden. Dergelijke projecten dienen echter niet in detail te worden beschreven met tientallen A4’tjes aan requirements, maar op hoofdlijnen met een korte business case waarin staat op welke manier dit concept of project bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. De vertaling van deze concepten naar concrete acties en werkzaamheden voor de marketing- en IT- organisatie wordt toevertrouwd aan productmanagers. Zij worden afgerekend op hun bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen, maar met een grote vrijheid zelf te bepalen hoe ze de projecten invullen. Na ongeveer zes maanden worden de resultaten van de eerste projecten gepresenteerd, geëvalueerd en worden nieuwe projecten aan het portfolio in een backlog op organisatieniveau toegevoegd.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter