Krappe woningmarkt leidt tot ander spaargedrag en kansen voor propositieontwikkeling

Kjeld Sanders
06 mrt 2019
Recent presenteerde het CBS haar jaarlijkse update over de samenstelling van het vermogen Nederlandse huishoudens. Het belang van de eigen koopwoning is onverminderd groot. Bijna de hele jaarlijkse stijging van het gemiddelde vermogen van huishoudens is toe te schrijven aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. De laatste uitgave van de EY VODW Trendmonitor Vermogen laat zien dat veel huishoudens meer zijn gaan sparen omdat de toegang tot de woningmarkt steeds moeizamer wordt.


Het aandeel van de koopwoning in het totale vermogen van huishoudens in Nederland is en blijft fors. Gemiddeld maakt de netto woningwaarde 39% uit van het netto vermogen van huishoudens. Dit aandeel groeit in rap tempo naar het niveau van voor de crisis; in 2013 lag dit aandeel nog op 33%. Dit betekent dat de eigen woning een steeds groter aandeel in de vermogensopbouw heeft, ook na aftrek van de hypotheekschuld.

Dit is goed nieuws voor bezitters van de eigen woning, een steeds grotere groep huishoudens lukt het niet, een huis te kopen. De woningmarkt zit op slot en vooral voor alleenstaanden, jongeren en huishoudens met een relatief laag inkomen is het steeds moeilijker te kunnen kopen. Naast de sterk gestegen huizenprijzen wordt dit mede veroorzaakt door de stijging van studieschulden (CBS)  en het toenemende aantal flexwerkers (CBS).

Alternatieven voor vermogensopbouw in de eigen woning winnen terrein

De Trendmonitor Vermogen is een doorlopend onderzoek naar de vermogensontwikkeling van 1.000 Nederlandse huishoudens. We verzamelen nieuwe inzichten in wat de financiële consument vindt, doet en ziet. Onze experts presenteren elk kwartaal de laatste trends in een uitgebreid rapport, een rijkgevuld online dashboard en geven duiding aan de cijfers in expertsessies op maat voor organisaties en bedrijven. We zien in onze data dat huishoudens die niet kunnen kopen, steeds vaker naar andere middelen grijpen. Doorsparen ligt voor de hand en we zien dat de groep huishoudens die aangeeft te willen verhuizen naar een koopwoning inderdaad meer dan gemiddeld spaart. Van de groep huurders die aangeeft naar een koopwoning te willen verhuizen, spaart maar liefst 20%, € 500,- per maand of meer. In de populatie die niet op zoek is naar een koopwoning is dit slechts twee procent.

Visual blog Kjeld - Bargraph

Bij beleggen zien we hetzelfde beeld, al zijn de percentages natuurlijk lager vanwege de lagere populariteit van beleggen in het algemeen. 27% van de huurders die aangeven te willen kopen, belegt. Dit in tegenstelling tot de 6% van de huurders die deze koopwens niet heeft. Ook de maandelijkse inleg van de groep huurders die zich voorbereiden om te gaan kopen, is hoger dan gemiddeld. 23% van de huurders die zich voorbereiden op de koop van een woning belegt € 100,- tot € 200,- per maand. Voor de overige groep beleggende huurders is dit percentage 12%. Opvallend is dat de verschillen groter worden bij hogere maandelijkse inleg. 14% van de huurders met koopintentie belegt meer dan € 500,-. Bij de overige groep huurders is dit percentage minder dan vier procent.

Dit alles leidt er ook toe dat hurende huishoudens in onze steekproef hun liquide vermogen zien toenemen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de groep huurders met een spaarvermogen tussen de € 10.000,- en € 20.000,- verdubbeld. Ook de groep met spaarvermogen tussen de € 20.000,- en € 50.000,- groeit met bijna 30% sinds begin van onze meting in 2017.

Kansen voor een betere klantbediening

We zien in verschillende markten met een krappe (koop)woonmarkt dat financiële dienstverleners inspelen op de behoefte, vermogen op te bouwen voor de eerste woning. In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering de zogenaamde Help to Buy spaarrekening in het leven geroepen. Hierbij sparen huishoudens specifiek voor de aanbetaling van de eerste woning. De Engelse overheid verhoogt het gespaarde bedrag met 25% zodra er een woning van gekocht wordt. Financiële dienstverleners maken de voortgang van het sparen inzichtelijk door bijvoorbeeld aan te geven voor welk type woning de aanbetaling gebruikt zou kunnen worden.

Ook zien we verschillende concepten van financieel dienstverleners rondom coaching van ‘first time buyers’. BNZ uit Nieuw Zeeland biedt naast hypotheken ook fondsen die specifiek gericht zijn op first-time buyers met een relatief beperkte beleggingshorizon. Ook helpt de bank met advies rondom familiehypotheken, waarbij bijvoorbeeld ouders aan kinderen lenen. In een gezamenlijk omgeving zien alle betrokkenen de gegevens van de lening, het nog uitstaande bedrag, maandelijkse betalingen etc. Derde onderdeel van deze propositie is een spaarrekening met een rentebonus, die uitgekeerd wordt wanneer de spaarder ervoor kiest een hypotheek bij BNZ af te sluiten. In dat geval wordt met terugwerkende kracht een aanzienlijk renteverschil uitbetaald.

We zien in Nederland kansen rondom propositieontwikkeling voor deze doelgroep. Sparen en beleggen voor toetreding tot de woningmarkt gebeurt al, zien we in onze cijfers. Als de dienstverlening hierop aangepast wordt kan dit enerzijds veel mensen helpen om hun droomhuis te kunnen kopen. Anderzijds kan het een grote bijdrage leveren aan klantbinding met de financiële instelling. EY VODW helpt met het interpreteren van de data uit de Trendmonitor, het ontwerpen van prototypes en MVP's voor nieuwe producten en diensten en het uitrollen van nieuwe concepten naar de markt. Kansen genoeg in deze krappe en dynamische markt!

Over de Trendmonitor Vermogen

De EY VODW Trendmonitor Vermogen informeert geabonneerde financiële dienstverleners en overheidsinstanties over het vermogen van Nederlandse huishoudens in een kwartaalrapport en rijkgevulde online omgeving. Zo blijven zij op de hoogte van cruciale ontwikkelingen en nieuwe kansen..

Wil je meer weten?

Wil je verder met ons in gesprek? Dat kan natuurlijk ook! Neem dan contact op met Kjeld Sanders van EY VODW.

Trendmonitor vermogen

Op zoek naar inzichten in de trends rond het vermogen van Nederlandse huishoudens?

Ontdek de Trendmonitor

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter