Marketing Science: de hobbelige rit van ondernemer naar succesvolle start up

Clarissa van Tuyll van Serooskerken
14 dec 2017

We weten inmiddels allemaal dat innovatie goed is voor de economie. Het bevordert verantwoorde en duurzame economische groei. Innovatie wordt daarom door de overheid flink gestimuleerd, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden aan (startende) ondernemers. Mede hierdoor blijft het aantal ondernemers in Nederland groeien. Ondernemer worden, is slechts een eerste stap. Daadwerkelijk een bedrijf beginnen, is een tweede. Het bedrijf structureel laten groeien en gezond houden, is weer een totaal ander niveau.

Al in 2005 onderzochten Marco van Gelderen het al. welke factoren bijdragen aan het daadwerkelijk starten van een bedrijf. Uit hun onderzoek, waarin ze mensen volgden in de pre start-up-fase, blijkt dat 37% er niet in slaagt om überhaupt met het bedrijf te beginnen. Deze ondernemers hebben hun start-up-inspanningen opgegeven. Factoren die de start beïnvloeden zijn de mate van betrokkenheid (fulltime versus parttime), het beoogde startkapitaal en de (veronderstelde) marktrisico’s waarmee het bedrijf gemoeid is. Fulltime betrokkenheid is uiteraard bevorderlijk voor het starten. Er wordt dan meer tijd in het proces gestoken en het geeft focus. Een hoger beoogd startkapitaal heeft een negatieve impact. Dit omdat het positief correleert met de beoogde grootte en een klein bedrijf makkelijker is om te starten. Daarnaast is een kleiner startkapitaal uiteraard eenvoudiger om op te halen. Ten slotte heeft het aantal (veronderstelde) marktrisico’s logischerwijs een negatieve impact.

Van de bedrijven die gestart zijn overleeft 47% de eerste vijf jaar niet (vacatures.nl). De meest voorkomende reden waarom start-ups falen (42%) is, volgens CB Insights, simpelweg een gebrek aan vraag naar het desbetreffende product. Het idee is innovatief, maar het lost geen probleem op. Website Autopsy.io publiceert de redenen waarom start-ups zijn gestopt. Veel van deze start-ups hebben gewerkt aan een product waar niemand op zit te wachten. Bijvoorbeeld Remember, een familie-app om gezamenlijk herinneringen te bewaren, wat naast Facebook weinig toegevoegde waarde bood. Of Kolos, een start-up die een racestuur voor de iPad heeft ontwikkeld. Ook zij hebben niet gekeken of hier behoefte aan was.

Deze resultaten benadrukken (nogmaals) het belang van vroegtijdige tests met consumenten om de risico’s op mislukking te beperken. Maar hoe? Hoe een product te testen voordat het überhaupt gebouwd is? Dit verschilt per product. Je kunt een een coming soon-pagina bouwen, een toelichtend filmpje posten op social media, nepadvertenties plaatsen op Marktplaats… Alles om te achterhalen of consumenten interesse hebben.

Concluderend wordt het in termen van innovatie dus pas echt interessant als het groeiende aantal ondernemers allereerst erin slaagt te starten en snel achterhaalt of er vraag is naar hun idee, zodat de kans op falen aanzienlijk verkleind wordt.

Bron: Gederen, van M., N. Bosma, en R. Thurik, 2005, ‘Success and Risk Factors in the Pre-Startup Phase’, Small Business Economics, 24, 365-380

Deze MarketingScience verscheen eerder in het magazine van MarketingTribune.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter