Marketingscience: De data-analyse tool van 2030…2040…, 2050...

Stijn Toonen
23 mrt 2020

AI vandaag de dag

Als marketeer in 2020, word je dagelijks geconfronteerd met fabels rondom artificial intelligence (AI). De verhalen over algoritmes die de hele wereld over kunnen nemen en intelligente systemen die alle taken van de mens kunnen vervangen. Wanneer er met een serieuze bril naar deze claims wordt gekeken, kan er geconcludeerd worden dat deze scenario’s voorlopig nog geen werkelijkheid zullen worden. Zelfs de snelste supercomputer doet er nog lang over patronen te vinden in extreem grote datasets en dat terwijl deze datasets alleen maar exponentieel zullen groeien (wet van Moore) en in een hogere frequentie gaan voorkomen (90% van alle data is in de laatste twee jaar gecreëerd).

Als de huidige ontwikkelingen van de toename in data en de toename in rekenkracht doorgaat (grote doorbraken daargelaten) zal het gebruik van data en de toepassingen daarvan gestaag toenemen. Het is echter ook mogelijk dat we een stroomversnelling gaan zien die de onderwerpen data science en artificial intelligence volledig op zijn kop kan zetten.

De quantumcomputer

Quantumcomputers zijn een product uit de quantummechanica. Het basisprincipe luidt als volgt: een standaard computer voert berekeningen uit met een bit die twee posities in kan nemen (0 of 1). Een normale computer met twee bits kan dus informatie opslaan op vier verschillende manieren 00, 01, 10 en 11. Een quantumcomputer maakt gebruik van qubits (quantum byts) die de mogelijkheid hebben zowel de positie van 0 als van 1 tegelijkertijd in te nemen. Dit betekent dat een quantumcomputer met twee qubits vier keer zo snel kan rekenen als een normale computer met twee bits. Op zich is dat al een behoorlijke vooruitgang, maar stel je nu eens voor dat een quantumcomputer 30 qubits zou hebben die allemaal een 1 en een 0 kunnen zijn. Dit telt al snel op tot een miljard mogelijkheden waardoor de rekenkracht ook 1 miljard keer groter wordt. Voor een uitgebreidere uitleg van dit principe verwijs ik naar het boek ‘de quantumcomputer’ van George van Hal.

Om je een idee te geven van het verschil in kracht is er een voorbeeld dat erg tot de verbeelding spreekt: stel je voor dat je alle boeken van een bibliotheek in een computer zou opslaan. Als je een normale computer de opdracht geeft alle boeken te lezen dan is de tijd die de computer hier mee bezig is gelijk aan de leestijd van alle boeken bij elkaar opgeteld. Een quantumcomputer zou alle boeken tegelijk kunnen lezen en is dus net zo lang bezig als de leestijd van het langste boek.

De toepassing van de quantumcomputer

De ongelofelijke rekenkracht van de quantumcomputer zou grote gevolgen kunnen hebben. Een klein voorbeeld: een encryptie wordt nu vaak gemaakt door twee grote priemgetallen met elkaar te vermenigvuldigen. Een quantumcomputer zou dit in een paar minuten kunnen kraken. Daarnaast, maakt de quantumcomputer het mogelijk datasets te analyseren waar onze huidige computers jaren over zouden doen. De quantumcomputer is het apparaat wat voor een echte stroomversnelling zou kunnen zorgen binnen data science en daaropvolgend artificial intelligence.  Marketeers zullen, bij adoptie van de quantumcomputer, dus de mogelijkheid krijgen personalisatie toe te passen op een schaal die we nog niet eerder gezien hebben. Het kunnen zien wat de online zoek/koop/oriëntatie geschiedenis is van een klant brengt ons tot redelijk relevante content, maar het kunnen berekenen wat daar de daadwerkelijke behoefte achter is blijkt vaak nog lastig. Het analyseren van die behoeftes zorgt ervoor dat, in combinatie met goede marketing automation, klanten op een manier benaderd kunnen worden die vele malen efficiënter is dan we nu doen. Zeg nou zelf, hoe vaak krijg je wel niet een advertentie te zien van iets wat je net hebt gekocht of waar je juist net van hebt besloten dat je het niet gaat kopen? Nu is daarvoor op zich nog geen quantumcomputer nodig, maar het niveau van personalisatie dat op deze manier mogelijk wordt valt op dit moment nog niet in te beelden.

De quantumcomputer moet dan ook gezien worden als een nieuw apparaat en niet als een betere computer. Je krijgt geen quantumcomputer door de huidige computer steeds maar te verbeteren. Wat dat betreft is het hetzelfde als dat een paard (hoe goed je het ook traint) nooit zo hard zal kunnen lopen als een auto kan rijden.

De toekomst van de quantumcomputer

Helaas is het zo dat volledige adoptie nog ver weg is. De huidige quantumcomputers zijn nog instabiel en nemen hele ruimtes in beslag waar ze bijna tot het absolute nulpunt gekoeld moeten worden om de qubits te laten werken. Gartner heeft de quantumcomputer dan ook bestempeld als iets wat nog zeker langer dan 10 jaar gaat duren voordat er enige vorm van adoptie plaatsvindt. Andere onderzoekers noemen zelfs periodes van 30 tot 50 jaar voordat we dit apparaat allemaal gaan gebruiken.

Plaatje Marketing Science  data-analyse tool

Dit artikel verscheen eerder in MarketingTribune, vakblad over marketing.

 

Winnende klant- en marktstrategieën

Ben je op zoek naar de strategie of het marktsegment die jouw business laat groeien in dit digitale tijdperk? Een scherpe strategie vormt de basis van een succesvol project en EY VODW kan je daarmee helpen.

Ons werk

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter