Scaling agile: als één product owner niet meer genoeg is

Michael Klazema
24 mrt 2016

Veel bedrijven starten met scrum als methodiek om te experimenteren. De scrum methodiek is namelijk gericht op het creëren van een zeer efficiënt werkend team. Maar als je als scrumteam deel gaat uitmaken van een groter programma of project, heb je toch behoefte aan afstemming. Scrum biedt dan echter weinig houvast voor de aansluiting van het team op andere teams.

Dat is een voordeel voor het team, omdat zij snel en redelijk onafhankelijk met de methodiek kunnen starten zonder centrale support. Maar als meerdere scrumteams naast elkaar aan hetzelfde eindproduct werken zonder overkoepelende coördinatie of overleg, leidt dit al snel tot frustratie en inefficiëntie. Als één product owner niet meer genoeg is, moet je als organisatie dus op zoek naar een ander model om teams effectief met elkaar te laten samenwerken.

Scrum of Scrums

Een logische stap is om zaken tussen de teams te coördineren. Het framework 'Scrum of Scrums' is dan vaak de meest passende keuze: een dagelijkse of wekelijkse meeting waarin de team ‘leads’ van de verschillende scrum teams werkzaamheden met elkaar afstemmen. 

Het doel van Scrum of Scrums is het managen van de werkzaamheden van meerdere scrum teams vanuit een integraal perspectief. Het zorgt voor een gezamenlijke visie op het product waaraan gewerkt wordt. Daarnaast voorkomt het dubbele werkzaamheden (twee teams die werken aan dezelfde user stories) en verbetert het de integratie van functionaliteiten die in verschillende teams worden ontwikkeld. Zo voorkomt Scrum of Scrums silovorming en zorgt het voor synergie door deling van kennis tussen de verschillende teams.

Scrum of Scrums zorgt voor een gezamenlijke visie op het product en voorkomt hiermee dubbele werkzaamheden of silovorming

Een online marketing team kan bijvoorbeeld Scrum of Scrums inzetten om de werkzaamheden van de scrum teams te coördineren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende digitale momenten in de customer journey: de site, de verschillende apps, de selfcare omgevingen, et cetera. De Scrum of Scrums zorgt hierbij voor waarborging van een integrale, digitale customer experience over de verschillende touchpoints die door de afzonderlijke teams worden ontwikkeld. Daarnaast zorgt Scrum of Scrums overleg voor een hogere team productiviteit doordat de teams learnings met elkaar delen.

 

scrum-of-scrums-inline

 

Kerncomponenten en -processen van Scrum of Scrums

Per scrum wordt een ‘lead’ aangewezen die deelneemt aan de coördinerende meeting. Deze lead kan een technisch expert zijn, een product owner, maar ook een scrum master. Dit is afhankelijk van de context waarin een project zich bevindt en de uitdagingen die spelen. De frequentie van de Scrum of Scrums meeting kan wekelijks zijn, maar kan ook dagelijks plaatsvinden. De frequentie is hierbij sterk afhankelijk van de mate van afhankelijkheid en daarbij benodigde afstemming tussen de teams.

De Scrum of Scrums 'lead' kan een technisch expert zijn, maar ook een product owner of scrum master

Inhoudelijk wordt tijdens een Scrum of Scrums hetzelfde proces gehanteerd als bij een reguliere dagelijkse bespreking die ieder scrum team normaal gesproken voert. Per team wordt gerapporteerd op afgeronde, lopende en nog te starten taken en op afhankelijkheden. Hierbij wordt gefocust op het oplossen van de onderlinge afhankelijkheden tussen de teams en de gezamenlijke afhankelijkheid van andere organisatieonderdelen. De Scrum of Scrums meeting is nadrukkelijk geen bespreking van scrum masters om te praten over de manier om het agile of scrum proces te verbeteren.

Handvatten bij de selectie van het juiste framework

Scrum of Scrums is slechts één voorbeeld van een framework dat je kunt gebruiken om agile principes op grote schaal toe te passen. Er zijn een legio alternatieven, zoals SAFe, LeSS of het Spotify model. Daarom is het belangrijk te ontdekken aan wat voor type framework de organisatie behoefte heeft. Sommige methoden zijn namelijk bij uitstek geschikt voor grote organisaties, terwijl je andere juist beter in kleinschalige ondernemingen kunt gebruiken. Daarnaast richt het ene framework zich meer op principes, terwijl het andere een volledige blueprint voorlegt en de werkwijze tot in detail beschrijft.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter