Trendmonitor Vermogen: meerderheid (jonge) huishoudens weet niet wat het huidige pensioenakkoord voor hen zal betekenen

Astrid Geerlings
01 nov 2019

Afgelopen juni kwam er eindelijk witte rook uit de schoorsteen: het kabinet, de vakbonden en de werkgevers bereikten een akkoord over de nieuwe pensioenregelingen. In de Trendmonitor Vermogen van het derde kwartaal van 2019 vroegen wij Nederlanders naar hun mening over dit pensioenakkoord. Hoewel 86% van de huishoudens aangeeft het belangrijk te vinden goed geïnformeerd te zijn over hun pensioen en het pensioenakkoord veel aandacht heeft gekregen in de media geeft de meerderheid van de huishoudens (54%) aan weinig of niets over de inhoud van dit akkoord te weten.

Pensioen nog ver weg voor jongeren

In de media wordt veel gesproken over het voordeel van het pensioenakkoord voor jongere werknemers. De AOW leeftijd zal minder snel stijgen, de kans op pensioenverlagingen daalt en de premies worden persoonlijker en leeftijdsafhankelijk. Toch weet twee op de drie huishoudens jonger dan 45 jaar weinig of zelfs niets over de inhoud van het pensioenakkoord, laat staan de effecten ervan op hun levens.

Waarom zijn jongeren zo ongeïnteresseerd in het akkoord? Het is niet per se zo dat jongeren minder bezig zijn met hun pensioen en daarom ook minder geïnteresseerd zijn in het akkoord. Het antwoord lijkt meer te liggen in het gevoel dat deze afspraken nog (meerdere keren) gaan veranderen voordat de jonge generaties de AOW-leeftijd bereiken. Zo wordt er door een groot aantal van onze respondenten aangegeven dat het nog een tijd duurt “voordat we met pensioen gaan. Tegen die tijd zal er allang een nieuw akkoord zijn.”

“Het duurt nog lang voordat ik met pensioen ga. In de jaren daarvoor zal er nog wel meer veranderd worden.”

 

Grote focus op de AOW leeftijd

Toch zijn veel huishoudens (van alle leeftijden) er al wel uit dat ze vervroegd met pensioen willen gaan: twee op de drie is dit van plan. Het is daarom niet verrassend dat de minder snel stijgende AOW leeftijd door een ruime meerderheid wordt aangegeven als de belangrijkste verandering die uit het pensioenakkoord is gekomen.

Of de wens om eerder te stoppen met werken een realiteit gaat worden, is echter voor velen een onzekerheid. Er heersen veel zorgen of het pensioen wel toereikend (genoeg) gaat zijn. Vooral ouderen (65+ jaar) zitten hierover in: 60% verwacht tekort te gaan komen. Sommige van hen zien daarom een minder snel stijgende AOW leeftijd als een extra steuntje in de rug:

“Een lagere AOW leeftijd betekent dat er minder geld nodig is om het gat te overbruggen als ik eerder wil stoppen met werken.”

Ook jongere huishoudens maken zich zorgen, maar in tegenstelling tot de mensen die al tegen hun pensioen aan zitten, hebben zij wel tijd om zich voor te bereiden om het eventuele gat te vullen. Het percentage jonge huishoudens (35%) dat gebruik wil maken van eigen vermogen ligt dan ook hoger dan onder de andere leeftijden (26%). Toch geeft maar 10% aan, nu al hiervoor geld opzij te zetten. Het belang van al vroeg beginnen na te denken over het pensioen en echt tot actie over te gaan, lijkt dus bij de meeste jonge huishoudens niet binnen te komen. De vraag rest daarom:

Hoe gaan we er voor zorgen dat mensen (vooral jongeren) vroeg genoeg over hun pensioen gaan nadenken en écht tot actie overgaan om een eventueel pensioengat te voorkomen?

Trendmonitor vermogen

Op zoek naar inzichten in de trends rond het vermogen van Nederlandse huishoudens?

Ontdek de Trendmonitor

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter