Trendmonitor Vermogen Q4 2017: Focus op ondernemers

Kjeld Sanders
13 feb 2018

Het eerste jaar van de Trendmonitor Vermogen is heel snel gegaan. We kijken terug op een jaar waarin we, samen met de deelnemers aan de Trendmonitor, enorm veel nieuwe inzichten hebben verkregen op de vermogensvorming van Nederlandse huishoudens. Inmiddels hebben ruim 4.000 huishoudens meegedaan aan het onderzoek waarmee het mogelijk wordt om steeds fijnmaziger te onderzoeken welke aanknopingspunten voor propositieontwikkeling en advisering het meest relevant zijn.

Ondernemers kijken anders naar vermogensvraagstukken

Dit kwartaal gaan we dieper in op de situatie bij ondernemers. We merken al sinds de start van het onderzoek dat ondernemers vaak anders tegen vermogensvraagstukken aankijken en met hele specifieke problematiek te maken krijgen. Zo is het sociale vangnet voor ondernemers op sommige gebieden aanzienlijk minder stevig dan voor mensen in loondienst, en moeten ondernemers nog meer dan werknemers zelf goed zorgen voor hun pensioenopbouw. Zo zien we dat onder de groep ondernemers slechts 30% van de ondervraagden tevreden is over de eigen pensioenopbouw. Bij niet-ondernemers, dus mensen in loondienst, is dit percentage aanzienlijk hoger, tot 63% bij de bovenmodaal verdienende huishoudens. Ook de afhandeling van omzet- en inkomstenbelasting vergt van ondernemers een goed beeld van de eigen financiële situatie. Veel vooral startende ondernemers missen door het mengen van de zakelijke financiën met de privésituatie dit overzicht en geven aan hier ondersteuning bij te kunnen gebruiken.

Ondernemers van diverse pluimage

Naast het interviewen van een grote groep ondernemers via ons panel, kozen we er dit kwartaal ook voor om een beperkt aantal verdiepende interviews te houden met ondernemers van diverse pluimage. We spraken jonge ondernemers die de eerste voorzichtige stappen in het ondernemerschap zetten, maar ook professionals met decennia ervaring die naast voor zichzelf, ook de verantwoordelijkheid voelen voor hun personeel en hun gezinnen. Het levert een mooi beeld op van hoe ondernemers in algemene zin aankijken tegen hun eigen financiële toekomst, verrijkt met sprekende voorbeelden uit de praktijk.

De Trendmonitor Vermogen over het vierde kwartaal 2017 verschijnt deze maand. Meer informatie is beschikbaar via Kjeld Sanders.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter