Trendmonitor: vermogensopbouw door woningbezit steeds minder haalbaar voor jonge huishoudens

Astrid Geerlings
04 jun 2019

De Trendmonitor Vermogen laat het eerste kwartaal van dit jaar wederom zien dat het toenemende vermogen van de Nederlandse huishoudens steeds ongelijker verdeeld is over de bevolkingsgroepen. Het totale vermogen (bezittingen – schulden) van de Nederlandse huishoudens is voor 64% in handen van 10% van de meest vermogende huishoudens. Daarnaast wordt het voor jonge huishoudens steeds lastiger om vermogen op te bouwen en blijft het verschil met de oudere groepen groeien. Wie schiet hen te hulp?

Woningbezit is cruciaal voor het opbouwen van vermogen

De stijgende woningwaarde is de grootste driver van de vermogensstijging van de Nederlandse huishoudens. In 2017  zagen we het mediane (doorsnee) vermogen met 28% groeien. Als we het woningbezit buiten beschouwing laten, was dat slechts 4%. Bovendien zijn woningbezitters, zelfs exclusief de waarde van de eigen woning, vermogender dan huishoudens met een huurwoning. Maar de laatste jaren blijft het aantal jonge huishoudens (onder de 35 jaar) dat een woning koopt, sterk achter bij de andere leeftijdsgroepen. De krappe woningmarkt, hoge prijzen en een groeiende studieschuld bieden voor hen weinig mogelijkheden om in te stappen.

Het vermogensgat tussen ouderen en jongeren wordt groter

Oudere huishoudens zijn vermogender dan jongere huishoudens. Dit logische verschil in absoluut vermogen komt deels omdat ouderen nu eenmaal langer de tijd hebben gehad om vermogen op te bouwen. Desondanks zien we het gat steeds groter worden. En dat komt niet alleen door de stijgende huizenprijzen.

Starters en jonge huishoudens lijken in een vicieuze cirkel terecht te komen waarin studieschuld, het niet kunnen financieren van een eigen woning en het opbouwen van vermogen elkaar opvolgen.

Vermogens van jonge huishoudens hebben zich minder snel hersteld na de crisis. Er lijkt daarbij een verband te zijn met het stijgen van de studieschuld. Deze is tussen 2011 en 2017 ruim 60% gestegen. Het afstuderen met een (rest)schuld maakt het voor jonge huishoudens de eerste jaren lastig of zelfs onmogelijk om een huis te kopen. Zij zijn bezig met aflossen in plaats van opbouwen.

Starters en jonge huishoudens lijken daarmee in een vicieuze cirkel terecht te komen waarin de studieschuld, het niet kunnen financieren van een eigen woning en het opbouwen van vermogen elkaar opvolgen. Het kantelpunt van de woningmarkt lijkt in 2018 te zijn bereikt. De huizenprijzen stijgen nog wel, maar het aantal verkopen loopt terug. Het lage aanbod belemmert verder de doorstroming waardoor starters blijven achterlopen op de woningmarkt en dus in de vermogensopbouw.

Waar liggen kansen?

Dienstverleners en marketeers kunnen hun jongere doelgroepen bereiken door in te spelen op deze ontwikkelingen. Met de volgende inzichten spelen zij direct in op de behoefte van hun klanten:

  • Jonge huishoudens hebben het moeilijk bij het opbouwen van vermogen; zij kunnen hulp gebruiken bij het starten met beleggen of het kopen van een eigen huis
  • Help studenten besparen en minder schuld opbouwen zodat zij na hun studie zo snel mogelijk kunnen starten met het opbouwen van vermogen
De Trendmonitor Vermogen van EY VODW laat zien wat de Nederlandse consument ‘vindt, doet en ziet’ rondom het onderwerp vermogensopbouw. Sinds 2017 publiceren we ieder kwartaal onze bevindingen.

Trendmonitor vermogen

Op zoek naar inzichten in de trends rond het vermogen van Nederlandse huishoudens?

Ontdek de Trendmonitor

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter