Trendmonitor: vrouwen lopen groter risico op pensioentekort dan mannen

Astrid Geerlings
11 jun 2019

De waarde van de Nederlandse pensioenaanspraken is in 2018 licht gestegen. Hierdoor is het vermogen van de Nederlandse huishoudens toegenomen. In de Trendmonitor Vermogen van het eerste kwartaal van 2019 zien we desondanks dat het sentiment ten aanzien van de pensioenfondsen negatiever is geworden. Daarnaast bouwt een steeds groter deel van de huishoudens geen pensioen op.

Groot verschil tussen mannen en vrouwen

De omvang van de pensioenaanspraak is afhankelijk van het inkomen. Dit betekent dat er grote individuele verschillen zijn ontstaan. Zes van de tien vermogensdoelgroepen hebben minder dan het gemiddelde pensioenvermogen opgebouwd.

Verder is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen dat in de loop der jaren steeds groter wordt. Gemiddeld hebben mannen 40% meer opgebouwd dan vrouwen. Bij 55-plussers is dit bedrag zelfs twee keer zo hoog.

Pensioenbeeld wordt steeds negatiever

Het gemiddelde huishouden heeft een steeds negatiever beeld over de pensioenopbouw. Begin 2018 verwachtte 57% dat het opgebouwde pensioen niet toereikend zou zijn. Een jaar later is dat 64%. Bovendien daalt de groep die verwacht deze tekorten te kunnen opvangen met eigen/privévermogen. Vrouwen zijn een stuk somberder over hun toekomst dan mannen: 37% verwacht een pensioentekort dat zij niet zelf kunnen opvangen, ten opzichte van 26% van de mannen.

Vrouwen zijn minder bezig met hun pensioen

Ondanks deze zorgelijke ontwikkelingen lijken huishoudens zich steeds minder bewust van de (tegenvallende) hoogte van hun pensioen. En ook hier zien we een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Zo is 68% van de mannen zich bewust van de hoogte van het te ontvangen pensioen, tegenover 58% van de vrouwen. Daarbij geeft 27% van de vrouwen aan niet of weinig na te denken over pensioen, bij mannen is dit 20%.

Dit kan te verklaren zijn doordat vrouwen zich meer met kortetermijnfinanciën (“het huishoudboekje”)  bezighouden en mannen de verantwoordelijkheid nemen voor de langetermijnfinanciën (hypotheek, beleggingen etc). In 92% van de huishoudens is de vrouw verantwoordelijk voor het huishoudbudget ten op zichte van 59% van de mannen.

trendmonitor_ vrouwenlopengroterrisico

Waar liggen kansen?

Met deze verwachte toenemende pensioentekorten is de consument gebaat bij oplossingen die de tekorten aanvullen. Weer zien we verschillen tussen mannen en vrouwen als we kijken naar de manier waarop ze denken de pensioentekorten op te vangen. 17% van de mannen doet dit via beleggen tegenover slechts 10% van de vrouwen.

De kansen voor dienstverleners liggen dus bij de (latente) behoefte aan een oplossing voor het pensioentekort. Dat begint bij bewustwording en een segmentatie op basis van geslacht, die verder gaat dan alleen communicatie. Proposities die zich richten op de behoefte van vrouwen zijn schaars maar wellicht kansrijk.

De Trendmonitor Vermogen van EY VODW laat zien wat de Nederlandse consument ‘vindt, doet en ziet’ rondom het onderwerp vermogensopbouw. Sinds 2017 publiceren we ieder kwartaal onze bevindingen.

Trendmonitor vermogen

Op zoek naar inzichten in de trends rond het vermogen van Nederlandse huishoudens?

Ontdek de Trendmonitor

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter