VODW Trendmonitor: ondernemers zijn juist wél met hun pensioen bezig

Kjeld Sanders
18 jun 2018
32% van de ondernemers is actief bezig om zelf te sparen voor later. Dat blijkt uit de meest recente VODW Trendmonitor Vermogen. Dat is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op 21% ligt. De cijfers lijken het beeld tegen te spreken van de ondernemer die als ‘Zelfstandige Zonder Pensioen’ afkoerst op een magere oude dag.
 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt brengt nieuwe vragen met zich mee op het gebied van vermogen en pensioen. Ondernemers waren altijd al verantwoordelijk voor hun eigen pensioen, maar ook voor werknemers van alle opleidingsniveaus zijn er uitdagingen. Het vaste contract en de ‘baan voor het leven’ zijn immers iets van vroeger, met groeiende pensioengaten als gevolg. Vrijwel iedereen moet zich dus afvragen of het nodig is om in eigen beheer vermogen op te bouwen.

Heft in eigen hand

Uit de VODW Trendmonitor Vermogen van dit kwartaal blijkt dat het vooral ondernemers zijn die het heft in eigen hand nemen en zelf bouwen aan aanvullend vermogen. Op de vraag of ze bezig zijn met het in eigen beheer opbouwen van pensioenvermogen antwoordt 32% van de ondernemers(huishoudens) met ‘ja’, terwijl dat over het totaal van alle huishoudens slechts 21% is. Dat lijkt in tegenspraak met berichtgeving dat vooral zzp’ers zich steeds minder verzekeren, ook voor pensioen. Het lijkt erop dat pensioenverzekeringen weliswaar minder populair worden, maar dat ondernemers vaker kiezen voor andere manieren om vermogen op te bouwen.

83% onder de 45 bouwt geen aanvullend vermogen op

Onder huishoudens met een kostwinner tussen de 25 en 45 is het getal met 17% zelfs nog lager. 83% van deze ondervraagden geeft dus aan geen extra vermogen op te bouwen voor later. Terwijl het misschien juist deze groep is die het vermogen het meest nodig zal hebben. Ook is het juist voor jongeren nog relatief makkelijk om aan hun vermogen te werken: zij hebben de langste beleggingshorizon.

Hoewel ze het minst met hun vermogen bezig zijn, verwacht deze jongste groep wel het kortst te werken. Maar liefst 58% van hen wil voor de AOW-leeftijd stoppen met werken en een verwaarloosbaar percentage van hen wil langer doorwerken. Het zijn juist de ondernemers die dat wel willen. 11% van hen geeft aan langer door te willen werken, tegen een gemiddelde van 3%.

Gezond pessimisme

Het besef dat vermogensopbouw belangrijk is heeft vrijwel iedereen: 85% van de ondervraagden vindt het belangrijk of zelfs zeer belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over het eigen pensioen. Er is daarin geen significant verschil tussen ondernemers en niet-ondernemers. Dat ondernemers actiever bezig zijn om zelf vermogen op te bouwen lijkt vooral voort te komen uit een gezond pessimisme op het gebied van hun pensioen. Het percentage ondernemers dat verwacht genoeg pensioen te hebben ligt op precies een derde, ruim onder het landelijk gemiddelde. Alleen huishoudens met benedenmodaal inkomen zijn, met 28%, nog pessimistischer.

In huishoudens waar ook een loondienstinkomen is (voor minder dan 25% afhankelijk van het inkomen uit de onderneming) vertrouwt 33% op het binnen het huishouden opgebouwde pensioen. Is men sterker afhankelijk van de onderneming, dan daalt dit vertrouwen. Tussen de 17 en 24% verwacht dan extra geld nodig te hebben. Interessant genoeg zijn de ondernemers die voor 75% of meer afhankelijk zijn van hun onderneming ook de meest optimistische ondernemers. 59% komt weliswaar pensioen tekort, maar verwacht het nodige aanvullende geld tegen die tijd wel in de portefeuille te hebben.

Waarom de VODW Trendmonitor Vermogen?

De meeste Nederlanders weten dus wel dat het belangrijk is om vermogen op te bouwen. Desondanks onderneemt de meerderheid, zeker onder jongeren, geen actie. Daar ligt voor overheid, toezichthouders en financiële instellingen niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar ook een grote kans. Door deze groep beter te informeren en te voorzien van een toepasselijk productaanbod kunnen financials op een positieve manier bijdragen aan een soepele transitie naar een andere manier van omgaan met werk en vermogen .

Maar daar hebben we wel meer kennis voor nodig. Maton Sonnemans, partner bij VODW, bij de lancering van de Trendmonitor Vermogen vorig jaar: ‘We signaleren dat er weinig onderzoek is naar hoe consumenten omgaan met langetermijn-vermogensontwikkeling. Dat is een belangrijk onderwerp waar banken, verzekeraars en pensioenfondsen mee aan de slag moeten. Zij zien op dit moment een groot deel van de markt niet als doelgroep. Hoe kunnen we die groep, die kleine vermogens heeft en daarmee ook een langetermijnprobleem, activeren?’

De VODW Trendmonitor Vermogen informeert geabonneerde financiële dienstverleners en overheidsinstanties over de beleggingsmarkt. Zij blijven zo op de hoogte van cruciale ontwikkelingen en nieuwe kansen.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter