Voorkeuren voor informatie en advies variëren flink per onderwerp en doelgroep

Kjeld Sanders
23 nov 2017

De VODW Trendmonitor Vermogen is alweer voor de derde keer verschenen. 1.000 huishoudens zijn de afgelopen maanden gevraagd naar onder meer hun perceptie en verwachtingen rondom vermogensopbouw, hun pensioen, de eigen woning en hypotheek.

Dat brengt het totale aantal respondenten nu op 3.000, een mooie basis waarop gebruikers steeds nauwkeuriger analyses kunnen doen. Daarnaast maakt onze derde meting het mogelijk eerste echte trends te herkennen en te benoemen. Zo zien we een zeer positieve ontwikkeling van de verwachtte waardeontwikkelingen van de eigen woning en het verwachtte inkomen over 12 maanden. Ook zien we dat de uitgaven van huishoudens meestijgen met de positieve verwachtingen.

Voorkeuren voor advisering bij grote financiële beslissingen

Speciale aandacht ging dit kwartaal naar de voorkeuren van huishoudens voor specifieke bronnen van advies en informatie. We vroegen huishoudens terug te denken aan de meest recente grotere financiële beslissing die gemaakt is, zoals het kopen van een woning, beginnen met sparen of beleggen, extra aflossen of eerder stoppen met werken. Voor ieder van die beslissingen brachten we in kaart welke bronnen van advies en informatie geraadpleegd zijn en wat de waardering van die bronnen is geweest. Ook keken we welke bronnen het meest doorslaggevend waren in het bepalen van de uiteindelijke keuzes.

We zien duidelijke patronen bij het analyseren van de uitkomsten. Zo zijn huishoudens met hogere inkomens en huishoudens met inkomen uit een eigen onderneming, veel eerder geneigd professioneel financieel advies in te zetten dan huishoudens met lagere inkomens. Dit duidt erop dat de prijs van goed advies voor veel huishoudens een aanzienlijke drempel vormt. Dit mes snijdt aan twee kanten omdat huishoudens met een onder modaal inkomensniveau tegelijk veel minder actief bezig zijn met de eigen financiële toekomst. In plaats van terug te vallen op een professioneel adviseur ziet deze doelgroep juist informeel advies vanuit vrienden, familie en collega’s als doorslaggevend.

Grote verschillen in voorkeuren

In de Trendmonitor Vermogen van Q3 2017 gaan we verder in op de grote verschillen in voorkeuren voor informatie en advies per onderwerp. Zo verschillen de voorkeuren en behoeften van huishoudens sterk tussen vraagstukken voor de korte termijn ten opzichte van vragen over bijvoorbeeld vermogensopbouw voor later. Hier speelt informeel advies een veel minder belangrijke rol.

Lees er alles over in de Trendmonitor Vermogen.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter