Wat bedrijven kunnen leren van ThiemeMeulenhoff

EY VODW
20 aug 2014

Leren van het onderwijs? Het onderwijs loopt toch mijlenver achter op ‘de praktijk’? Technologie verandert de consument en daarmee ook het bedrijfsleven. Veel bedrijven bestempelen de digitale disruptie die voor hun neus staat als een ‘ver-van-hun-bed-show’.

Maar ook het traditionele onderwijsmodel gaat op de schop, onder andere door de steeds verder digitaliserende wereld. En voordat je het weet is ook jouw business model niet meer relevant. Hoe gaat ThiemeMeulenhoff om met de veranderingen in de digitale wereld? Wat kan het bedrijfsleven daarvan leren?

Waarom het traditionele onderwijsmodel niet in de huidige maatschappij past

“Als je een gemiddelde als uitgangspunt neemt, krijg je ook een gemiddeld resultaat.” Dat is het grootste bezwaar tegen traditioneel, ‘frontaal klassikaal’ onderwijs volgens Mischa Luyf, commercieel directeur bij ThiemeMeulenhoff. Met hem besprak ik de transitie waarin het onderwijs zit en hoe de educatieve uitgeverij hierop inspeelt. “De behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs stijgt, terwijl de definitie daarvan per school verschilt.” Omdat het onderwijs voor een deel verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het individu, bepaalt zij mee hoe deze mensen later in de maatschappij presteren en hoe die maatschappij er dan uitziet. “Het uitgangspunt is en blijft altijd het individu. We willen individuele talenten laten bloeien”, aldus Mischa Luyf.

Digitalisering: geen traditionele leerjaren meer

Aan de ene kant helpt digitalisering voor een deel bij het personifiëren van het onderwijs. Zo ontwikkelde ThiemeMeulenhoff een digitale lesmethode die de leerstijl van een leerling herkent en de leermethode daarop aanpast. Het systeem toetst of de leerling de stof in het curriculum doorgrondt op een manier waarop hij of zij de stof het gemakkelijkst tot zich neemt. Als je iets niet begrijpt, biedt het systeem de stof in een andere vorm aan. Ben je bijvoorbeeld meer visueel ingesteld en houd je niet van teksten lezen, dan past het systeem zich daarop aan. Het systeem zet dan zelf nieuwe stof klaar en bepaalt welke hoofdstukken jij wel of juist niet meer hoeft te doen.

“Uit experimenten blijkt dat leerlingen soms met de kerstvakantie al de stof voor een heel jaar hebben afgerond”, vertelt Mischa Luyf. “Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de organisatiestructuur van de school, waarin traditionele leerjaren niet meer zouden bestaan.”

Dat klinkt natuurlijk allemaal erg mooi, maar hoe zit het in de praktijk? De adoptie van gepersonaliseerd onderwijs bevindt zich in een beginstadium. De bal ligt nu bij een aantal pilotscholen, waaronder Guido de Bres in Amersfoort. Twee jaar geleden startte deze scholengemeenschap in Amersfoort een traject met ‘Schooltas’, een digitale methode met allerlei gepersonaliseerde functionaliteiten. Na een testfase van twee jaar gaat de scholengroep met een aantal groepen van in totaal 300 leerlingen de eerste stappen zetten.

Onderscheiden in een tijdperk waarin alle kennis online staat

Aan de andere kant lijden (educatieve) uitgeverijen onder het feit dat steeds meer kennis online staat. Het gros van de content uit de lesmethodes van ThiemeMeulenhoff is online te vinden. Wat het uniek maakt volgens Mischa Luyf: “Wij maken content dat doelen dient en leerroutes die je niet in losse content terugvindt. Op het moment dat jij op school zit en je wil een examen realiseren, moet de onderwijsvorm een opbouw en leerroute bevatten die de overheid jou gedeeltelijk oplegt. Het curriculum is op een bepaalde manier opgebouwd met leerdoelstellingen en minimale eisen. Losse content an sich, biedt dat niet.

Als een kind bijvoorbeeld een spreekbeurt houdt over ‘vulkanen’, kan hij heel veel informatie online vinden en ook veel leren over dat onderwerp. Maar daar zit hem lang niet altijd de didactische waarde in. “Dat is de toegevoegde waarde die wij bieden”, beargumenteert Mischa Luyf. “Content kun je vinden, maar hoe je dat arrangeert en slim maakt, zodat je doelstellingen kan realiseren, dat is specifieke kennis die wij in huis hebben. Dat is heel lastig kopieerbaar.”

Digitale transformatie is geen doel op zich

ThiemeMeulenhoff functioneert als gesprekspartner om de knelpunten van scholen vast te leggen en daarvoor oplossingen te bieden in een soort plan van aanpak. Dit betekent dus dat zij niet meer iedere school een standaard lesmethode onder de neus schuiven. Aan de andere kant hebben niet alle scholen behoefte aan personifiëring. “Wij maken content en dat blijven we doen, want niet alle scholen gaan naar gepersonaliseerd onderwijs.” Digitalisering van het onderwijs is dus geen doel op zich.

Bovendien is ThiemeMeulenhoff de concrete invulling van gepersonaliseerd leren zelf ook nog aan het ontdekken. “Het is geen kant-en-klare oplossing die we straks leveren”. De structuur die het onderwijs tot nu toe kende, gaat evolueren op basis van de veranderende vraag en behoeften van het individu. “In plaats van standaard methodes, leveren wij nu standaard maatwerk aan scholen”, concludeert Mischa Luyf.

Hoe ThiemeMeulenhoff omgaat met de digitale disruptie in het onderwijs

ThiemeMeulenhoff ontwikkelde een visie over hoe zij zich onderscheiden in het digitale tijdperk en passen daar stapsgewijs hun business model op aan, samen met hun klanten. Dit doen zij in co-creatie met de klant in plaats van hen een standaard product onder de neus te schuiven. Zo passen zij de oplossing die zij bieden voortdurend aan op de behoeften van de klant. Dit gebeurt op een agile manier door middel van pilots, waarmee zij het resultaat aanzienlijk verhogen.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter