Rabobank-gebouw-voorkant

De Leiders in Transformatie in Nederland

Veel grote ondernemingen opereren in een uitermate dynamische markt: veranderend consumentengedrag, nieuwe distributiekanalen, concurrentievervaging, duurzaamheid, de enorme impact van nieuwe technologie, data en digitalisering zijn slechts enkele factoren waar bedrijven mee te maken hebben. Voor veel ondernemingen vraagt dit ook om een aanpassing van de eigen commerciële/marketing strategie en -organisatie. Hoe pakken bedrijven deze vraagstukken aan?

De transformatie uitdaging van de Rabobank

Rabobank wil dagelijks relevant zijn in het leven van haar klanten. Door klanten niet alleen producten en diensten te verkopen, Maar door echte toegevoegde waarde te leveren. Op ieder moment in de klantreis. Op een veelal digitale manier. Met marketeers die strategisch richting geven aan alle activiteiten van de bank. En de digitale marketing competenties beheersen die noodzakelijk zijn vandaag de dag.

EY VODW-RABO-NL-290519
Dorkas_lach_round

Dorkas Koenen
CMO, Rabobank

“Mijn droom is om van iedereen binnen de Rabobank een marketeer te maken die maatschappelijke impact wil realiseren, naast het invullen van concrete klantbehoeftes, die natuurlijk ook commercieel resultaat opleveren. Daarom ben ik aan deze marketing transformatie begonnen en daarbij hebben we hele belangrijke stappen gezet. Te beginnen met de Klantfilosofie”
Bart-Klomp

Bart Klomp
Senior Lead Marketing bedrijven

“Voordat we de klantfilosofie hadden was het voor ons in de Nederlandse markt af en toe wel zoeken naar onze marketing strategie. Ik vind het heel belangrijk dat het werken met een klantfilosofie niet een papieren exercitie is of blijft, maar dat we het continu onder de aandacht brengen. Want ik geloof dat als je de filosofie niet alleen kent, maar ook echt voelt, je vanzelf de goede dingen doet”
Heleen-Crielaard

Heleen Crielaard
Senior Lead Marketing particulieren

“Natuurlijk hebben we ook een aantal bovenliggende KPI's op verschillende onderwerpen die ook richtinggevend zijn, maar de klantfilosofie maakt het voor mij makkelijker om met allerlei partijen binnen de bank die iets willen het gesprek aan te gaan. Ik kan beargumenteerd aangeven of vraagstukken daar al dan niet binnen passen en waar we dus prioriteit aan moeten geven.”
Dorkas_lach_round

 

Dorkas Koenen
CMO Rabobank 

Over Dorkas

Dorkas Koenen (48) heeft een bredere ervaring met het transformeren van marketing disciplines. Hij startte zijn loopbaan als marketeer in de telecomindustrie bij Libertel, deed zijn eerste ervaring in de financiële dienstverlening op bij Fortis en werkte tussen 2006 en 2010 als marketing directeur van Robeco. Daarna ging hij aan de slag als Chief Marketing Officer van Essent. En sinds begin 2017 werkt hij als CMO en eindverantwoordelijke voor Marketing binnen Rabobank.

Zijn droom is van iedereen binnen de Rabobank een marketeer te maken. Waarbij Dorkas ervoor pleit een verschil te maken tussen klantbehoefte en klantbelang. Een marketeer is gewend om te zoeken naar klantbehoeftes. Maar de essentiële uitdaging is te zoeken naar wat het echte belang van de klant is. Waar wordt de klant of de omgeving van de klant daadwerkelijk beter van?

Header visual artikel

Financieel Gezond Leven. Dat is de klantfilosofie die Rabobank Nederland samen met EY VODW heeft ontwikkeld. Deze filosofie vormt een concrete doorvertaling van de missie van Rabobank 'Growing a better world', en geeft richting aan de transitie (…)

Lees meer

“Een duidelijke visie geeft richting aan jouw digitale initiatieven. Het anticipeert op meervoudige toekomstige resultaten en beschrijft jouw ambities en KPI's.”

Inside Rabobank hoofdkantoor-1

De Rabobank Marketing Transformatie in de praktijk

Klantfilosofie als leidend principe

De klantfilosofie is een leidend principe dat iedereen binnen de organisatie gebruikt voor alles wat hij doet. De klantfilosofie vertelt wat de toegevoegde waarde is die we willen leveren naar  particuliere en zakelijke klanten.

Accountability en nieuwe competenties

Accountability is een essentieel element van de transitie waarbij we werken met een concreet KPI framework. Tevens vraagt de transformatie van de marketingfunctie van marketeers zich te bekwamen in nieuwe competenties.

Iedereen een marketeer

Het marketing gedachtengoed beperkt zich uiteindelijk niet tot de afdeling marketing. Binnen echt succesvolle bedrijven denken en handelen alle medewerkers als marketeer.

Ook klantgericht transformeren?

Profiel-Licht-Beate-van-Dongen
Beate van Dongen Crombags
Partner
blog-design-thinking-box 240x

Customer Experience is cruciaal om de ‘Commodity trap’ te overleven

LEES MEER

Visual voor in artikel_email_header.jpg240

Boardroom issue: stop met betekenisloze klantwaarden. Kies een leidend principe, dat zowel klant als medewerker inspireert

LEES MEER

Header visual artikel_email-header.jpg240

Klantfilosofie drijft marketingtransitie bij Rabobank

LEES MEER