Hoe kan Zilveren Kruis meer klanten motiveren om gezonder te leven?

Bekijk de case  

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2409576/cases/Zilveren%20Kruis/Workit.mp4
Drijveren_potentiele_klanten

Drijfveren van potentiële klanten

Actify is een initiatief van Zilveren Kruis om klanten te helpen gezond(er) te leven. Er zijn veel gezondheidsapps op de markt, welke grote aantallen potentiële klanten aan zich gebonden hebben. Bij het onderzoeken van de drijfveren binnen deze markt, bleek dat een groot deel van de concurrenten een aanzienlijk aandeel links laat liggen. Door dit onderzoek hebben we een groep potentiële klanten kunnen selecteren die goed bij de ambities van Zilveren Kruis en Actify past.

Juiste_segmentatie_groente

Juiste segmentatie

Uit de statistieken bleek al snel dat campagnes beter presteerden wanneer deze meer waren toegespitst op een doelgroep. Om de juiste boodschap te bepalen, hebben we gewerkt met het segment dat het komende jaar het belangrijkst was. Uit data van diverse klanttevredenheidonderzoeken kwam nog een belangrijke tweede doelgroep naar voren die veel potentie had. Dit is het tweede testsegment geworden.

Drempels_verlagen_hordelopen

Drempels verlagen

Tijdens brainstorms ontstonden de mooiste ideeën voor campagnes, welke ook goed resoneerden met de respondenten uit de doelgroep. Maar omdat er voor dit project nog niet veel content was voor de diverse segmenten waren de campagnes in eerste instantie te ambitieus. Door het tijdig betrekken van onze technische collega’s bij VODW, konden drempels worden weggenomen. Hierdoor zijn de bedachte campagnes teruggebracht tot een haalbare MVP (Minimum Viable Product).

ActifyMove wit2

Conversie targets ruimschoots overtroffen

Met een conversie percentage van 4,5% werd zowel onze eigen benchmark (2%) als het target van Zilveren Kruis (1,5%) ruimschoots overtroffen. De resultaten van onze aanpak zijn dan ook overduidelijk en boden de ruimte om verder te gaan met deze manier van werken. Binnen 4 maanden was het concept bewezen en is VODW gevraagd de vervolg campagnes verder vorm te geven.

Ook samenwerken?

Als je met ons wilt samenwerken, gaan we graag het gesprek met je aan. We vinden het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, daarom nodigen we je graag uit om eens kennis te komen maken.

Bekijk meer van ons werk Neem contact op met Maton