Scaling agile: Koos ING terecht voor het Spotify organisatiemodel?

Michael Klazema
26 jan 2016

Agile groeide in de afgelopen jaren uit tot een ware hype. In vrijwel iedere organisatie ontstaan kleinschalige teams die, los van de bestaande processen, in korte tijd successen laten zien. Maar dan komt de volgende stap. Hoe maak je het groot? Is agile wel geschikt om op te schalen? Als je agile principes op grote schaal in je organisatie wilt toepassen, klinken de volgende vragen je waarschijnlijk bekend in de oren.

1. Wat als één product owner niet meer genoeg is?

Veel bedrijven starten met scrum als methodiek om te experimenteren. De scrum methodiek is namelijk gericht op het creëren van een zeer efficiënt werkend team. De methodiek biedt echter weinig houvast voor de aansluiting van het team op andere teams.

Dit gebrek aan aansluiting op andere teams is een voordeel voor het team zelf, omdat zij snel en redelijk onafhankelijk met de methodiek kunnen starten zonder centrale support. Maar als je als scrumteam deel gaat uitmaken van een groter programma of project, heb je toch behoefte aan afstemming. Want als meerdere scrumteams naast elkaar aan hetzelfde eindproduct werken zonder overkoepelende coördinatie of overleg, leidt dit al snel tot frustratie en inefficiëntie. Als één product owner niet meer genoeg is, moet je als organisatie dus op zoek naar een framework om teams effectief met elkaar te laten samenwerken.

2. Hoe kies ik het juiste framework om agile op te schalen?

Het kiezen van een framework dat past bij jouw type organisatie is echter niet zo makkelijk. Er lijkt namelijk iedere dag weer een nieuw framework bij te komen om agile werken in organisaties op te schalen. Vijf bekende frameworks zijn

  • Scrum of Scrums
  • Large Scale Scrum (LeSS)
  • Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Het Spotify model
  • Hybride vorm van Waterval en Agile.

Veel agile coaches en organisatieadviseurs zijn slechts gespecialiseerd in één framework, terwijl een andere misschien wel veel beter past bij jouw organisatiecultuur en de aard van je producten, diensten en online platform. Het is dus belangrijk om de frameworks te analyseren aan de hand van jouw organisatiegrootte, complexiteit van je product, de afhankelijkheden tussen teams en de benodigde vrijheid en creativiteit.

3. Wat kan ik leren van andere organisaties?

Beter begrip van de frameworks ontstaat gedeeltelijk door het analyseren van best practices. ING koos bijvoorbeeld het Spotify organisatiemodel als methode om organisatiebreed op een meer agile manier te gaan werken.

Een interessante case om te volgen. Het Spotify model kreeg namelijk wereldwijde bekendheid door de diepgaande beschrijving van Kniberg en Ivarsson, terwijl de aanpak van Spotify eigenlijk nooit als model was bedoeld. Koos ING dus terecht voor dit model? De aanpak is niet primair gericht op het beschrijven van processen en structuren zoals bij veel andere modellen, maar focust meer op cultuur. Bovendien is het aangepast aan de specifieke behoefte van de Spotify engineering organisatie, waardoor het moeilijker wordt om het model een op een bij andere organisaties toe te passen. In veel gevallen kun je dus beter kiezen voor een model zoals LeSS of SAFe, die een meer gedetailleerde beschrijving geven van de werkwijze.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter