Help de Nederlandse huurder om van sparen naar stenen of stocks te gaan

Kjeld Sanders
14 dec 2018

Huurders hebben gemiddeld een lager vermogen dan huishoudens met een koopwoning. Ook als we groepen met overeenkomstige inkomens vergelijken is het netto vermogen van huizenbezitters hoger. Daarbij zien we dat het vermogen van huurders maar langzaam groeit in vergelijking tot woningeigenaren. Naast dat huizenbezitters waarde opbouwen in de eigen woning blijken koopwoningeigenaren gemiddeld ook meer spaar- of belegd vermogen op te bouwen. We zien echter in onze meting onder inmiddels 7.000 huishoudens dat huurders beginnen meer geld opzij te leggen. Voor financieel dienstverleners ligt er daarmee een kans om huurders meer en gespreid vermogen te laten opbouwen door ze te begeleiden naar de aankoop van een eigen woning.

Huurders zien meer mogelijkheid om te sparen

Nederland is een spaarland. Acht op de tien huishoudens in Nederland spaart. We zien daarbij wel een verschil tussen mensen in een huur- en in een koopwoning. Van de huishoudens in een huurhuis sparen er ‘maar’ zo’n zes op de tien. Dit aantal is afgelopen kwartalen wel gestegen van 60% naar 66%. Ook zien we dat er iets grotere bedragen worden gespaard. De grootste groep sparende huurders legt kleine bedragen, tot €50, maandelijkse opzij. We zien echter dat deze groep krimpt en dat de categorieën ‘€100 tot €200’ ‘€200 tot €300’ licht groeien. Het lijkt erop dat er meer financiële ruimte komt om huurders naar andere vermogensopbouwcategorieën te bewegen, mits er natuurlijk voldoende buffer is opgebouwd en schulden zijn afgelost.

Van sparen naar stenen…

In de Trendmonitor Vermogen meten we wat de intentie is om de komende 12 maanden te verhuizen, de verhuisgeneigdheid. Onder huurders is de verhuisgeneigdheid meer dan verdubbeld met 16% in Q3 2018 ten opzichte van 7% begin 2017. Het aantal huurders dat verwacht binnen 12 maanden naar een koopwoning te verhuizen is in deze periode ook verdubbeld van 3% naar 6%. Mogelijk hangt dit samen met stijgende prijzen in de (vrije) huursector. Met name appartementen in de grote steden hebben een grote prijsstijging laten zien afgelopen jaren. Daarbij is huren over langere perioden netto duurder dan kopen, vooral in het laag- en middensegment.

Er is dus een groeiende groep huurders die zich op de koopwoningmarkt wil begeven en dus eigen geld nodig heeft om een aankoop te kunnen realiseren. Gezien de relatief lage bedragen die de gemiddelde huurder opzij zet is er nog wel werk aan de winkel om die droom voor deze groep huurders dichterbij te brengen. In onze Trendmonitor van dit kwartaal gaan we dieper in op twee inspirerende bedrijven die consumenten helpen om meer te (be)sparen. De eerste doet dat door grip te krijgen op onnodige uitgaven en te dure abonnementen. De tweede helpt de consument ongezien te sparen door uitgaven omhoog af te ronden en het verschil op een spaarrekening te storten. Daarbij wordt historische rekeningdata gebruikt om automatisch bedragen die de klant waarschijnlijk wel kan missen naar de spaarrekening te boeken.

Daarnaast zien we dat het, met name voor starters, op de woningmarkt steeds lastiger wordt om toe te treden. Mede ook omdat er de krapte op de koopwoningmarkt toe neemt. Proposities die alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld tiny houses of gedeelde woningen ondersteunen zijn hier mogelijk een uitkomst.

Of stocks…

Toch blijft de grootste groep van huurders die zonder een verhuisintentie. Voor deze groep biedt beleggen een mogelijkheid tot bredere en op lange termijn hogere vermogensopbouw. In een eerder blog zijn we ingegaan op wat consumenten tegen houdt om te gaan beleggen en wat een mogelijke oplossing is om mensen wel geïnteresseerd te krijgen. Lees het blog hier [https://www.ey-vodw.com/blog/trendmonitor-vermogen-gedragswetenschap-technologie-groei-beleggen] terug.

Ik hoop dat deze inzichten je inspireren om bij jouw organisatie passende en voor de klant relevante en onderscheidende proposities te ontwikkelen. Om zo klanten bewust maken van de mogelijkheden en het belang van lange termijn vermogensontwikkeling. Als we daarbij kunnen meedenken of -doen, neem dan contact met ons op!

Wil je meer weten?

Wil je verder met ons in gesprek? Dat kan natuurlijk ook! Neem dan contact op met Kjeld Sanders van EY VODW.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter