Voor in de 'Dikke Van Dale': sportermarketing

EY VODW
29 mrt 2016

Sportmarketing is dé verzamelterm voor alles wat met sport en marketing te maken heeft. What’s in a name. Maar wat is eigenlijk de officiële definitie? Helaas geeft de Dikke Van Dale geen antwoord. Sportmarketing staat er helemaal niet in. Vreemd. Hierbij het verzoek aan de wijzen van de Van Dale de term op te nemen in het woordenboek der Nederlandsche taal.

Gelukkig geeft het iets minder gerespecteerde maar daarom niet minder gewaardeerde Wikipedia wel antwoord.

De definitie van sportmarketing op Wikipedia is:
"Sportmarketing is een onderdeel van de reguliere marketing dat zich focust op zowel de promotie van sportteams, -evenementen en sporters alsmede de promotie van diverse producten en diensten via sportteams, -evenementen en sporters.

Sportmarketing is verdeeld in drie gebieden:

  • Het eerste is de promotie van sportteams en -evenementen zoals het WK en de Olympische Spelen. Dit kan onder de noemer 'marketing van sport' geplaatst worden.
  • Het tweede gaat in op het vermarkten van producten en of diensten die niet direct iets met sport te maken hoeven hebben. Hierbij worden sportteams, -evenementen en/of sporters ingezet als promotiemiddel voor de producten of diensten. Dit noemt men de 'marketing via sport'.
  • Een derde, minder voorkomend gebied is de promotie van de sport om meer mensen te laten participeren binnen een bepaalde sporttak. De nadruk ligt hierbij op de participatie van de sport."

Wat mij opvalt, is dat de eerste twee bullets beide zijn ingestoken vanuit commercie. De derde is daarentegen ingestoken vanuit sportparticipatie; een gebied wat, volgens de auteur op Wikipedia, minder voorkomt. Ik sluit me daar wel bij aan. Ik herken dat sportparticipatie minder in de schijnwerpers staat dan ‘marketing van sport’ en ‘marketing via sport’. Daar ligt veel minder aandacht. En daar wil ik een lans voor breken!

Daarom introduceer ik een nieuw begrip: sportermarketing.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter